Huisregels

Voordat u bij mij in de praktijk komt vraag ik uw aandacht en begrip voor mijn huisregels zodat er voor beide partijen duidelijkheid is in het plannen en verzetten van afspraken.

U kunt uw afspraken maken door middel van telefoon of email.
Ik verzoek u om dan op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn zodat ik de volledige tijd aan u kan besteden en er daarna ook nog tijd voor u is als er eventuele vragen zijn.
Mocht u wat eerder op uw afspraak verschijnen kunt u in mijn wachtruimte plaatsnemen en genieten van een kopje koffie.

Mocht het zo zijn dat u uw afspraak wilt verzetten dan kan dat natuurlijk maar graag 24 uur van te voren.

Indien u mij niet tijdig kunt informeren neem ik de eerste keer de kosten van de gereserveerde tijd voor mijn rekening.
Bij een tweede en volgende keer neem ik 50% van de gereserveerde tijd voor mijn rekening en reken ik de andere helft door aan u ongeacht de reden van de annulering.