Huisregels

Voordat u bij mij in de praktijk komt vraag ik uw aandacht en begrip voor mijn huisregels zodat er voor beide partijen duidelijkheid is in het plannen en verzetten van afspraken.

U kunt uw afspraken maken door middel van telefoon of email.
Ik verzoek u om dan op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn zodat ik de volledige tijd aan u kan besteden en er daarna ook nog tijd voor u is als er eventuele vragen zijn.
Mocht u wat eerder op uw afspraak verschijnen kunt u in mijn wachtruimte plaatsnemen en genieten van een kopje koffie.

Mocht het zo zijn dat u uw afspraak wilt verzetten dan kan dat natuurlijk maar graag 24 uur van te voren.

Indien u mij niet tijdig kunt informeren neem ik de eerste keer de kosten van de gereserveerde tijd voor mijn rekening.
Bij een tweede en volgende keer neem ik 50% van de gereserveerde tijd voor mijn rekening en reken ik de andere helft door aan u ongeacht de reden van de annulering.

Mijn werkzaamheden worden uitgevoerd conform het COVID-19 hygiƫneprotocol Schoonheidsspecialisten.

Het protocol is de voorwaarde waaronder schoonheidsspecialisten (weer) mogen werken. Die afspraak maken we met elkaar. Door dit na te leven, houden we rekening met elkaar en kunnen wij ons vak allemaal (in de toekomst) uitoefenen.

covid-19-hygieneprotocol-schoonheidsspecialisten-versie-1-0-5-5-2020